On the 100th birthday of O. Yu. Ishlinskii

  • I. O. Lukovsky
  • A. M. Samoilenko
  • V. A. Storozhenko
Published
25.11.2013
How to Cite
LukovskyI. O., SamoilenkoA. M., and StorozhenkoV. A. “On the 100th Birthday of O. Yu. Ishlinskii”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 65, no. 11, Nov. 2013, pp. 1550-4, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2533.
Section
Anniversaries