Ivan Ivanovych Lyashko (on his 90 th birthday)

  • O. Yu. Hryshchenko
  • D. A. Klyushin
  • S. I. Lyashko
  • I. V. Sergienko
Published
25.11.2012
How to Cite
HryshchenkoO. Y., KlyushinD. A., LyashkoS. I., and SergienkoI. V. “Ivan Ivanovych Lyashko (on His 90 Th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 64, no. 11, Nov. 2012, pp. 1568 -71, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2681.
Section
Anniversaries