Academician Anatolii Mykhailovych Samoilenko (02.01.1938 – 04.12.2020)

 • I. O. Lukovs’kyi
 • V. L. Makarov
 • M. O. Perestyuk
 • O. A. Boichuk
 • I. O. Parasyuk
 • O. V. Antoniouk
 • V. I. Tkachenko
 • R. I. Petryshyn
 • M. V. Prats’ovytyi
 • O. M. Stanzhyts’kyi
 • M. Ronto

References

.
Published
22.01.2021
How to Cite
Lukovs’kyi, I. O., V. L. Makarov, M. O. Perestyuk, O. A. Boichuk, I. O. Parasyuk, O. V. Antoniouk, V. I. Tkachenko, R. I. Petryshyn, M. V. Prats’ovytyi, O. M. Stanzhyts’kyi, and M. Ronto. “Academician Anatolii Mykhailovych Samoilenko (02.01.1938 – 04.12.2020)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, no. 1, Jan. 2021, pp. 3-8, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6538.
Section
Obituaries