[1]
Monakhov, V.S. and Konovalova , M.N. 2021. On groups with formational subnormal strictly 2-maximal subgroups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 73, 1 (Jan. 2021), 107 - 116. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v73i1.1115.