[1]
Lukivska, D.V. and Khrystiyanyn, A.Y. 2017. On rationally loxodromic holomorphic functions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 69, 11 (Nov. 2017), 1505-1514.