[1]
Motornaya, O.V., Motornyi, V.P. and Sedunova, V.V. 2016. On the classification of functions integrable on a segment. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 68, 5 (May 2016), 642-656.