[1]
BogdanskiiY.V. 2020. Stokes formula for Banach manifolds. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 72, 11 (Nov. 2020), 1455-1468. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v72i11.2295.