[1]
Samoilenko, A.M., Babenko, V.F., Vakarchuk , S.B., Velykin , V.L., Davydov , O.V., Kofanov , V.O., Parfinovych , N.V., Pas’ko , A.M., Romanyuk , A.S., Romanyuk , V.S., Serdyuk , A.S., Trigub , R.M., Shevchuk , I.O. and Shumeiko O.О. 2020. Vitalii Pavlovych Motornyi (on his 80th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 72, 7 (Jul. 2020), 1006-1110. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.6166.