[1]
Samoilenko, A.M., Kiguradze, I.T., Lukovs’kyiІ.О., Makarov, V.L., Perestyuk, M.O., Burylko, O.A., Diblik, J., Zhuravlev, V.P., Medved’, M., ParasyukІ.О., PokutnyiО.О., Tkachenko , V.I., Chuiko , S.M. and Fečan , M. 2020. Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 72, 7 (Jul. 2020), 1011-1012. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.6189.