[1]
Editorial board, . 2021. Ivan Oleksandrovych Lukovs’kyi(on his 85th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 73, 10 (Oct. 2021), 1299-1300. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v73i10.6952.