[1]
Rzeszut, W., Tsyfra, I.M. and Vladimirov, V.A. 2022. Lie-Backlund symmetry, reduction and solutions of nonlinear evolution equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 74, 3 (Apr. 2022), 342-350. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.7007.