[1]
Редколегія, . 2022. Oleksandr Mykolaiovych Sharkovs’kyi (on his 85th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 74, 1 (Jan. 2022), 137 - 140. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v74i1.7105.