[1]
Abtahi F. and RahnamaS. 2020. Essential amenability of Fréchet algebras. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 72, 7 (Jul. 2020), 867-876. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.830.