(1)
Nizhnik, I. L.; Nizhnik, L. P. Deterministic Diffusion. Ukr. Mat. Zhurn. 2019, 71, 1553-1569.