(1)
AntonioukA. V.; BerezanskyY. M.; BoichukŠž. A.; GutlyanskiiV. Y.; KorolyukV. S.; KochubeiA. N.; KushnirR. M.; LukovskyI. O.; MakarovV. L.; MarchenkoV. O.; NikitinA. G.; ParasyukI. O.; PasturL. A.; PerestyukN. A.; PortenkoN. I.; RontoM. I.; TkachenkoV. I.; TrofimchukS. I.; KhruslovE. Y.; SharkovskyO. M. Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on His 80th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2018, 70, 3-6.