(1)
EditorialBoard. Myroslav L’vovych Horbachuk. Ukr. Mat. Zhurn. 2017, 69, 575.