Monakhov, V. S., & Konovalova , M. N. (2021). On groups with formational subnormal strictly 2-maximal subgroups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 73(1), 107 - 116. https://doi.org/10.37863/umzh.v73i1.1115