ZabolotskyiM. V., ZabolotskiiN. V., & TarasyukS. I. (2018). Entire functions of order zero with zeros on a logarithmic spiral. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 70(7), 923-932. Retrieved from http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1606