BogdanskiiY. V. (2020). Stokes formula for Banach manifolds. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(11), 1455-1468. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i11.2295