Kofanov, V. A., & Popovich, I. V. (2020). Sharp Remez type inequalities of various metrics with non-symmetric restrictions on functions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(7), 918-927. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.2352