Samoilenko, A. M., Kiguradze, I. T., Lukovs’kyiІ. О., Makarov, V. L., Perestyuk, M. O., Burylko, O. A., Diblik, J., Zhuravlev, V. P., Medved’, M., ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., Tkachenko , V. I., Chuiko , S. M., & Fečan , M. (2020). Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(7), 1011-1012. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.6189