BogachevV. I. (2020). On Skorokhod differentiable measures. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(9), 1159-1178. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i9.6277