Lukovs’kyi, I. O., Makarov , V. L., Perestyuk , M. O., Boichuk , O. A., Parasyuk , I. O., Antoniouk , O. V., Tkachenko, V. I., Petryshyn , R. I., Prats’ovytyi , M. V., Stanzhyts’kyi , O. M., & Ronto , M. (2021). Academician Anatolii Mykhailovych Samoilenko (02.01.1938 – 04.12.2020). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 73(1), 3-8. Retrieved from http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6538