Editorial board, . (2021). Ivan Oleksandrovych Lukovs’kyi(on his 85th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 73(10), 1299-1300. https://doi.org/10.37863/umzh.v73i10.6952