Hosseinbor, P., Zhdanov, R., & Ushveridze, A. (2022). An unsupervised, iterative $N$-dimensional point-set registration algorithm. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(3), 427-436. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.6969