Serov, M. I., & Podoshvelev, Y. G. (2022). On nonlocal symmetries of a system of chemotaxis equations with derivative nonlinearity . Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(3), 373-388. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.6997