Rzeszut, W., Tsyfra, I. M., & Vladimirov, V. A. (2022). Lie-Backlund symmetry, reduction and solutions of nonlinear evolution equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(3), 342-350. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.7007