Yehorchenko , I. A., & Vorobyova, A. I. (2022). Conditional and hidden infinite-dimensional symmetries of wave equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(3), 335-341. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.7035