Редколегія, . (2022). Oleksandr Mykolaiovych Sharkovs’kyi (on his 85th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(1), 137 - 140. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i1.7105