Berikelashvili G., Papukashvili A., & PeradzeJ. (2020). Iterative solution of a nonlinear static beam equation. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(8), 1024-1033. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i8.833