MONAKHOV, V. S.; KONOVALOVA , M. N. On groups with formational subnormal strictly 2-maximal subgroups. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 73, n. 1, p. 107 - 116, 22 Jan. 2021.