ZerakidzeZ. S.; PurtukhiyaO. G. Consistent criteria for hypotheses testing. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 71, n. 4, p. 486-501, 25 Apr. 2019.