DvornykA. V.; StrukO. O.; TkachenkoV. I. Almost periodic solutions of Lotka – Volterra systems with diffusion and impulsive action. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 70, n. 2, p. 177-192, 25 Feb. 2018.