DzyubaM. V.; NesmelovaO. V.; ChuikoS. M. Least-squares method in the theory of matrix differential-algebraic boundary-value problems. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 70, n. 2, p. 280-292, 25 Feb. 2018.