ZabolotskyiM. V.; ZabolotskiiN. V.; TarasyukS. I. Entire functions of order zero with zeros on a logarithmic spiral. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 70, n. 7, p. 923-932, 25 Jul. 2018.