HrabovaU. Z.; KalchukI. V.; StepanyukT. A. Approximation of functions from the classes $W_{β}^r H^{α }$ by Weierstrass integrals. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 69, n. 4, p. 510-519, 25 Apr. 2017.