EDITORIALBOARD. Myroslav L’vovych Horbachuk. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 69, n. 4, p. 575, 25 Apr. 2017.