LUKIVSKA, D. V.; KHRYSTIYANYN, A. Y. On rationally loxodromic holomorphic functions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 69, n. 11, p. 1505-1514, 25 Nov. 2017.