MOTORNAYA, O. V.; MOTORNYI, V. P.; SEDUNOVA, V. V. On the classification of functions integrable on a segment. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 68, n. 5, p. 642-656, 25 May 2016.