ZUEV, A. L.; NOVIKOVA, Y. V. Estimation of the Reachable Set for the Problem of Vibrating Kirchhoff Plate. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 66, n. 11, p. 1463-1476, 25 Nov. 2014.