BogdanskiiY. V. Stokes formula for Banach manifolds. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 72, n. 11, p. 1455-1468, 20 Nov. 2020.