KolesnykP. O. Genera of the Torsion-Free Polyhedra. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 65, n. 10, p. 1332–1341, 25 Oct. 2013.