Zabolotnii Y. V. The problem of V. N. Dubinin for symmetric multiconnected domains. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 72, n. 11, p. 1502-1509, 20 Nov. 2020.