SAMOILENKO, A. M.; BABENKO, V. F.; VAKARCHUK , S. B.; VELYKIN , V. L.; DAVYDOV , O. V.; KOFANOV , V. O.; PARFINOVYCH , N. V.; PAS’KO , A. M.; ROMANYUK , A. S.; ROMANYUK , V. S.; SERDYUK , A. S.; TRIGUB , R. M.; SHEVCHUK , I. O.; Shumeiko O. О. Vitalii Pavlovych Motornyi (on his 80th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 72, n. 7, p. 1006-1110, 15 Jul. 2020.