SAMOILENKO, A. M.; KIGURADZE, I. T.; Lukovs’kyiІ. О.; MAKAROV, V. L.; PERESTYUK, M. O.; BURYLKO, O. A.; DIBLIK, J.; ZHURAVLEV, V. P.; MEDVED’, M.; ParasyukІ. О.; PokutnyiО. О.; TKACHENKO , V. I.; CHUIKO , S. M.; FEČAN , M. Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 72, n. 7, p. 1011-1012, 15 Jul. 2020.