Samoilenko A. M.; Klesov O. I.; ZadereiP. V.; Nefedova G. D.; Zaderei N. M.; Gaidei V. O. Nina Opanasivna Virchenko (on his 90th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 72, n. 8, p. 1149-1152, 18 Aug. 2020.