IshlinskyA. Y. Об остаточных напряжениях при крутке. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 4, n. 2, p. 155-167, 10 Apr. 1952.