SerebryakovB. G. Обобщение некоторых теорем суммирования. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 4, n. 2, p. 204-211, 10 Apr. 1952.