Monakhov, V. S., and M. N. Konovalova. 2021. “On Groups With Formational Subnormal Strictly 2-Maximal Subgroups”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 73 (1), 107 -16. https://doi.org/10.37863/umzh.v73i1.1115.