ZabolotskyiM. V., ZabolotskiiN. V., and TarasyukS. I. 2018. “Entire Functions of Order Zero With zeros on a Logarithmic Spiral”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 70 (7), 923-32. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1606.